Királynők és királyok csak a mesékben léteznek. És a világon még néhány országban. A hatalmuk már rég nem olyan, mint volt. De mégis uralkodók. A hétköznapi emberek számára elképzelhetetlen élet kulisszái mögé sokan belesnének. II. Erzsébet brit uralkodó már életében legendává vált. Az ő és családja története képernyőre kívánkozik. A Netflix Korona című sorozata a kezdetektől mutatja be a család életét. A legújabb, negyedik évadban van minden: dráma, könnyek, közöny, elutasítás, fájdalom, meg nem értettség, szerelem, hatalomvágy. És ott van még Diana és Margaret Thatcher is.

Három nő élete a monarciában. Az Egyesült Királyságban. 1979 és 1990 között járunk. Kicsivel több, mint egy évtized. És a három nő: II. Erzsébet, Diana Spencer, Margeret Thatcher. Ők a Netflix Korona című sorozatának legújabb, negyedik évadának főszereplői. Vagyis nem kizárólagos főszereplők ők. Hiszen ott a teljes királyi család.  De mégis ez a három nő áll a fókuszban.

Erzsébettől már megszokhattuk, hogy a középpontban van. Ő az, aki már életében legendává vált. Ő az élő történelem. A jelenléte, hogy mióta ül a trónon. Fülöp herceggel az idén a hetvenharmadik házassági évfordulójukat ünnepelték. A történelem, az élet csak szaladt, de Erzsébet még mindig itt van. Micsoda élet!

Persze hiba lenne azt gondolni, hogy egy szórakoztató sorozat egy az egyben megfelelhet egy történelemórának. Hogy minden egészen pontosan úgy történt, ahogyan a képernyőn látjuk. Mégis a Korona negyedik évada igyekszik megfelelni a valódiságnak.

Három nő élete a monarchiában

De ugyanakkor szórakoztatni is kíván. Persze azt is kár lenne feltételezni, hogy a történelem ne lenne szórakoztató. Vagy éppen drámai. Hiszen ez az évtized az, amikor megjelenik a színen Diana Spencer. Az a Diana, akinek ismerjük a sorsát. Akinek az élete és a drámája az emberek előtt játszódott a valóságban is.

Aztán itt van Margaret Thatcher. A Vaslady. Az első női miniszterelnök az Egyesült Királyságban. Ő és Erzsébet két dudás egy csárdában. Tehát lényegében három nő élete látható a képernyőn. A történet tehát a negyedik évadban 1979-ben folytatódik az új évadban. Ekkor választják meg miniszterelnöknek Margaret Thatchert.

A sorozat csak a leglényegesebb politikai tényekre szorítkozik. A sarokpontokra. Inkább csak szemelvények ezek. Fel-felbukkan a politikai, de mindig láthatjuk annak társadalmi hatásait, emberi vonatkozásait. Amikor a munkanélküliség miatt egy férfi bemászik a Buckingham palotába. Amikor Thatcher nem akarja aláírni az apartheid elleni állásfoglalást.

De a Korona látványosan inkább az emberi oldalt domborítja ki. Erzsébet és Thatcher egyaránt állhatatos. Ragaszkodnak a saját elveikhez. Az arisztokrácia és a munkásosztály egymásnak feszülése ez. És a politika egyébként is kényes téma, ha a brit monarchiáról beszélünk. Egy helyütt el is hangzik a negyedik évadban Erzsébet kapcsán: A politikai pártatlanság és a miniszterelnök támogatása a hitvallása.

Történjen bármi, Erzsébet nem foglal állást politikai kérdésekben. És lássuk be, minket, nézőket is jobban érdekelnek a politikán kívüli történések. Kit ne érdekelne, hogy mi történik a királynő hálószobájában? Vagy milyen vacsorát készített a Vaslady a saját konyhájában a minisztereinek?

Erzsébet intelmei

A kínos témák sem maradhatnak ki. A Bowes-Lyon család szörnyű titka. Vagyis hogy Erzsébet királyné bátyjának két értelmi sérült lányát törölték a Brit nemesség évkönyvéből. Mintha nem is léteztek volna. Kitagadták őket, csakhogy makulátlan maradjon a vérvonal. Pedig éltek ők, csak egy intézetben sorstársaik között.

A Korona Erzsébetet mégis emberként mutatja be. A negyedik évadra már magabiztos, érzelmileg nem ingatag nőként láthatjuk. Keménysége és határozottsága mögött olykor mégis felsejlenek a hétköznapiság problémái. Amikor arról beszélnek Fülöppel, hogy melyiküknek ki a kedvence a gyerekeik közül.

Erzsébet visszaemlékezik, hogyan próbált megfelelni anyaként és királynőként. Aztán felmenti magát: Én a nemzet anyja vagyok – mondja. Ezzel a mondattal beismeri saját tökéletlenségét is. Hiszen nem tud minden fronton száz százalékosan megfelelni.

Diana és Károly egy külön történet. Meghatározó és nagyon emberi. Mindkét oldalról. Diana és Károly oldaláról egyaránt. Illetve a monarchia oldaláról is. Ahol jelen van a tradíció. Az, hogy nem lehet csak úgy akárkit beengedni a családba. Hogy nem mindegy, kivel házasodik, aki a királyi család tagja.

A boldogság is viszonylagos. Ahogyan a szerelem is. Diana és Károly nem adta meg magát. Mindkettőjük drámája ez, amelynek mélységébe nem is igazán lehet belelátni, hiszen itt tényleg nem tudhatjuk, hogy mi történt a színfalak mögött.

Hogy a valóságban milyen mondatok hangoztak el, mikor, miért. Csak a tragédiát láttuk, amely megelőzhető lett volna, ha… Még Erzsébet többször hangoztatott szerelmi praktikáit, intelmeit – miszerint kötelesség, tisztelet, türelem, és boldog lesz a házasság – sem fogadták meg. Egyszerűen nem tudták.

Az idegen és az oxigén

És igen: a Korona negyedik évada érzéketlen szörnyetegként mutatja be Károlyt. Aki a végtelenségig megalázza a feleségét. Irigy rá. De minden nézőpont kérdése. Egészen egyszerűen nem illettek össze Károllyal. Jól szemlélteti az a néhány mondat kettőjük kapcsolatát, amit egy veszekedés alkalmával mondott Károly Dianának: Nekem Kamilla kell. Hozzá vagyok hűséges. Nem hagyom többé, hogy engem okolj ezért a groteszk házasságért.

Hihető, hogy ő már akkor annyira szerette Kamillát, hogy az mindent felülírt. Hogyne lenne hihető? Hiszen ma már tudjuk, mi lett az ő történetük vége Kamillával: házasság és boldogság. De akkor mégis miért kellett ennyi életet tönkre tenni? Miért csak a hagyományok és a tradíció számít?

Ez is Erzsébet egyfajta sajátságos emberi vonása: nem tud, és nem is akar elszakadni a koronától. Számára ez olyan, mint a levegő. Nélküle nem is létezne. Diana szerepe a királyi családban nagyon különös. Nem illett ő oda. Nem tudták betörni. Ahogyan Fülöp fogalmaz vele kapcsolatban a negyedik évad utolsó részében: idegen. Valóban az volt ő.

A királyi család számára semmi sem előbbre valóbb, mint a kötelesség. Szintén Fülöptől hangzik el: Egyetlen személy van, aki számít. Ő az oxigén, amit belélegzünk. Mindnyájunknak őt kell szolgálni. Az idegen pedig nem tudta és nem akarta szolgálni.

Ő csak belecsöppent ebbe a történetbe. Amelynek legújabb állomása, a negyedik évad három nő életéből tár elénk szemelvényeket. Nőkét, akik alakították, alakítják a történelmet.

Fotó: Netflix

Karóczkai-Müllner Helga